Đề xuất sử dụng nguồn cải cách tiền lương còn dư để chi phòng, chống dịch

Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính Ngân sách của Quốc hội Nguyễn Phú Cường. Ảnh: Quốc hội
Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính Ngân sách của Quốc hội Nguyễn Phú Cường. Ảnh: Quốc hội
Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính Ngân sách của Quốc hội Nguyễn Phú Cường. Ảnh: Quốc hội
Lên top