Quốc hội sẽ cho ý kiến về dự Luật Đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân. Ảnh: QH.
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân. Ảnh: QH.