Quốc hội sẽ bàn về cơ chế kiểm soát tài sản của người có trách nhiệm kê khai

Phó Chủ nhiệm Ủy ban tư pháp Nguyễn Văn Luật (Ảnh: QH)
Phó Chủ nhiệm Ủy ban tư pháp Nguyễn Văn Luật (Ảnh: QH)