Quá trình công tác của Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang Đặng Quốc Khánh

Ông Đặng Quốc Khánh tái đắc cử Bí thư Tỉnh uỷ Hà Giang với số phiếu tuyệt đối. Ảnh: BHG
Ông Đặng Quốc Khánh tái đắc cử Bí thư Tỉnh uỷ Hà Giang với số phiếu tuyệt đối. Ảnh: BHG
Ông Đặng Quốc Khánh tái đắc cử Bí thư Tỉnh uỷ Hà Giang với số phiếu tuyệt đối. Ảnh: BHG
Lên top