Ông Đặng Quốc Khánh tái đắc cử Bí thư Hà Giang với phiếu bầu tuyệt đối

Ông Đặng Quốc Khánh tiếp tục được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh uỷ Hà Giang. Ảnh: T Xuân
Ông Đặng Quốc Khánh tiếp tục được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh uỷ Hà Giang. Ảnh: T Xuân
Ông Đặng Quốc Khánh tiếp tục được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh uỷ Hà Giang. Ảnh: T Xuân
Lên top