Phục dựng nhà làm việc Bộ Ngoại giao bị hư hại do thiên tai

Đại biểu dự lễ bàn giao và tiếp nhận công trình nhà làm việc Bộ Ngoại giao chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: HT.
Đại biểu dự lễ bàn giao và tiếp nhận công trình nhà làm việc Bộ Ngoại giao chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: HT.
Đại biểu dự lễ bàn giao và tiếp nhận công trình nhà làm việc Bộ Ngoại giao chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: HT.
Lên top