Ai sở hữu và ai chi tiền phục dựng Nhà thờ Đức Bà Paris?

Nhà thờ Đức Bà Paris sau vụ cháy hôm 15.4. Ảnh: Reuters
Nhà thờ Đức Bà Paris sau vụ cháy hôm 15.4. Ảnh: Reuters
Nhà thờ Đức Bà Paris sau vụ cháy hôm 15.4. Ảnh: Reuters

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top