Phục dựng lại Thái Y Viện- nơi chữa bệnh cho vua chúa triều Nguyễn

Khai trương Nhất Nam Y Viện. Ảnh: BTC
Khai trương Nhất Nam Y Viện. Ảnh: BTC
Khai trương Nhất Nam Y Viện. Ảnh: BTC
Lên top