Phú Quốc lên thành phố: Kỳ vọng thành đầu tàu kinh tế vùng biển Tây

Một góc khu vực phía bắc đảo Phú Quốc. Ảnh: Lục Tùng
Một góc khu vực phía bắc đảo Phú Quốc. Ảnh: Lục Tùng
Một góc khu vực phía bắc đảo Phú Quốc. Ảnh: Lục Tùng
Lên top