Kiên Giang: Thông qua 2 Nghị quyết quan trọng về quy hoạch tại Phú Quốc

Hội đồng nhân dân tỉnh Kiên Giang khóa IX đã tổ chức kỳ họp thứ 24 (kỳ họp chuyên đề) thông qua 12 Nghị Quyết. Ảnh: PV
Hội đồng nhân dân tỉnh Kiên Giang khóa IX đã tổ chức kỳ họp thứ 24 (kỳ họp chuyên đề) thông qua 12 Nghị Quyết. Ảnh: PV
Hội đồng nhân dân tỉnh Kiên Giang khóa IX đã tổ chức kỳ họp thứ 24 (kỳ họp chuyên đề) thông qua 12 Nghị Quyết. Ảnh: PV
Lên top