Phú Quốc: Ra mắt mô hình “cá biển xin rác, tiếp bước em đến trường”

Mô hình “cá biển xin rác, tiếp bước em đến trường” ở huyện đảo Phú Quốc (Kiên Giang) được hưởng ứng nhiệt tình. Ảnh: PV
Mô hình “cá biển xin rác, tiếp bước em đến trường” ở huyện đảo Phú Quốc (Kiên Giang) được hưởng ứng nhiệt tình. Ảnh: PV
Mô hình “cá biển xin rác, tiếp bước em đến trường” ở huyện đảo Phú Quốc (Kiên Giang) được hưởng ứng nhiệt tình. Ảnh: PV
Lên top