Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tiếp Chủ tịch hãng kiểm toán Deloitte

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tiếp ông David Cruiskshank. Ảnh: Thành Chung
Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tiếp ông David Cruiskshank. Ảnh: Thành Chung