Phó Thủ tướng giao 2 Bộ xác minh giải đáp thông tin COVID-19 ủ bệnh 24 ngày

Một khu vực cách ly người bị nhiễm COVID-19. Ảnh Toàn Vũ
Một khu vực cách ly người bị nhiễm COVID-19. Ảnh Toàn Vũ
Một khu vực cách ly người bị nhiễm COVID-19. Ảnh Toàn Vũ
Lên top