Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân:

Phát huy vai trò nêu gương của người đứng đầu

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu tại Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Hoà Bình lần thứ XVII. Ảnh: H.B
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu tại Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Hoà Bình lần thứ XVII. Ảnh: H.B
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu tại Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Hoà Bình lần thứ XVII. Ảnh: H.B
Lên top