Dự Đại hội Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh lần thứ XX, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm:

Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng

Uỷ viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm tham quan ảnh trưng bày tại Đại hội Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh lần thứ XX.Ảnh: TTXVN
Uỷ viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm tham quan ảnh trưng bày tại Đại hội Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh lần thứ XX.Ảnh: TTXVN
Uỷ viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm tham quan ảnh trưng bày tại Đại hội Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh lần thứ XX.Ảnh: TTXVN
Lên top