Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước dự Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI

Lên top