Phát biểu của Tổng Bí thư tại Phiên họp đầu tiên của Chính phủ khóa XV

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại phiên họp của Chính phủ sáng 11.8. Ảnh: Nhật Bắc
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại phiên họp của Chính phủ sáng 11.8. Ảnh: Nhật Bắc
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại phiên họp của Chính phủ sáng 11.8. Ảnh: Nhật Bắc
Lên top