Danh sách 26 thành viên Chính phủ được Thủ tướng trình Quốc hội phê chuẩn

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính. Ảnh QH
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính. Ảnh QH
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính. Ảnh QH
Lên top