Phân công nhiệm vụ Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội

Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trao quyết định phê chuẩn kết quả bầu chức vụ cho Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2016 - 2021. Ảnh: Hanoigov
Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trao quyết định phê chuẩn kết quả bầu chức vụ cho Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2016 - 2021. Ảnh: Hanoigov
Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trao quyết định phê chuẩn kết quả bầu chức vụ cho Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2016 - 2021. Ảnh: Hanoigov
Lên top