"Phải nâng cao chế độ dinh dưỡng, rèn luyện thể chất cho nhân dân"

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc (Ảnh: QH)
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc (Ảnh: QH)
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc (Ảnh: QH)
Lên top