Phá vỡ trì trệ, ách tắc trong giải ngân vốn đầu tư công

Việc giải ngân vốn đầu tư công hiện nay còn chậm. Ảnh minh họa: Cao Nguyên
Việc giải ngân vốn đầu tư công hiện nay còn chậm. Ảnh minh họa: Cao Nguyên
Việc giải ngân vốn đầu tư công hiện nay còn chậm. Ảnh minh họa: Cao Nguyên
Lên top