Dự kiến dành 2.870 nghìn tỉ đồng cho kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm

Lên top