Đầu tư công tiếp tục là động lực chính cho tăng trưởng

Nhiều doanh nghiệp vẫn duy trì được sản xuất kinh doanh và việc làm cho người lao động trong bối cảnh đại dịch COVID-19. Ảnh: Hải Nguyễn
Nhiều doanh nghiệp vẫn duy trì được sản xuất kinh doanh và việc làm cho người lao động trong bối cảnh đại dịch COVID-19. Ảnh: Hải Nguyễn
Nhiều doanh nghiệp vẫn duy trì được sản xuất kinh doanh và việc làm cho người lao động trong bối cảnh đại dịch COVID-19. Ảnh: Hải Nguyễn
Lên top