Hà Tĩnh: Lốc xoáy làm tốc mái hàng chục ngôi nhà

Nhà dân ở xã Sơn Hồng bị tốc mái. Ảnh: TT.
Nhà dân ở xã Sơn Hồng bị tốc mái. Ảnh: TT.
Nhà dân ở xã Sơn Hồng bị tốc mái. Ảnh: TT.
Lên top