Nhà ở xã hội: Nghịch lý cung - cầu và hành vi trục lợi chính sách

Dự án Tổ hợp NƠXH và dịch vụ thương mại AZ Thăng Long. Ảnh: Phan Anh
Dự án Tổ hợp NƠXH và dịch vụ thương mại AZ Thăng Long. Ảnh: Phan Anh
Dự án Tổ hợp NƠXH và dịch vụ thương mại AZ Thăng Long. Ảnh: Phan Anh
Lên top