Ông Nguyễn Văn Dành được bầu làm Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương

Ông Nguyễn Văn Dành được bầu làm Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương. Ảnh: Đình Trọng
Ông Nguyễn Văn Dành được bầu làm Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương. Ảnh: Đình Trọng
Ông Nguyễn Văn Dành được bầu làm Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương. Ảnh: Đình Trọng
Lên top