Ông Nguyễn Bắc Son và ông Trương Minh Tuấn bị khai trừ ra khỏi Đảng

Ông Nguyễn Bắc Son (bên trái) và ông Trương Minh Tuấn (bên phải). Ảnh: VTV.
Ông Nguyễn Bắc Son (bên trái) và ông Trương Minh Tuấn (bên phải). Ảnh: VTV.
Ông Nguyễn Bắc Son (bên trái) và ông Trương Minh Tuấn (bên phải). Ảnh: VTV.
Lên top