Ngày làm việc thứ tư của Hội nghị Trung ương 11 khóa XII

Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII đang diễn ra tại Hà Nội. Ảnh: VGP.
Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII đang diễn ra tại Hà Nội. Ảnh: VGP.
Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII đang diễn ra tại Hà Nội. Ảnh: VGP.
Lên top