Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước phát biểu khai mạc Hội nghị Trung ương 11

Ảnh: VGP/Nhật Bắc
Ảnh: VGP/Nhật Bắc
Ảnh: VGP/Nhật Bắc
Lên top