Ông Huỳnh Đức Thơ vẫn giữ chức vụ Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng sau kỷ luật cảnh cáo

Ông Huỳnh Đức Thơ tiếp tục đảm nhiệm Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng.
Ông Huỳnh Đức Thơ tiếp tục đảm nhiệm Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng.