Ông Đỗ Bá Tỵ: Tuyển dụng giáo viên như quân đội là tốt nhất

Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ đề xuất cơ cơ chế đào tạo, tuyển dụng giáo viên như quân đội. Ảnh: TL
Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ đề xuất cơ cơ chế đào tạo, tuyển dụng giáo viên như quân đội. Ảnh: TL
Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ đề xuất cơ cơ chế đào tạo, tuyển dụng giáo viên như quân đội. Ảnh: TL
Lên top