Đề xuất trả lương giáo viên theo vị trí việc làm

Trong một năm qua, từng có nhiều ý kiến đề xuất cần tăng lương cho giáo viên, đặc biệt là giáo viên mầm non. (Ảnh minh họa: T.L)
Trong một năm qua, từng có nhiều ý kiến đề xuất cần tăng lương cho giáo viên, đặc biệt là giáo viên mầm non. (Ảnh minh họa: T.L)
Trong một năm qua, từng có nhiều ý kiến đề xuất cần tăng lương cho giáo viên, đặc biệt là giáo viên mầm non. (Ảnh minh họa: T.L)
Lên top