Nỗ lực "ngoại giao vaccine" không mệt mỏi của Việt Nam

Tổng Lãnh sự Mỹ tại Việt Nam Marie C.Damour thăm kho bảo quản vaccine của Công ty cổ phần Dược mỹ phẩm May, nơi gần 1,5 triệu liều vaccine Moderna do Mỹ tài trợ tới TPHCM cuối tháng 7 được bảo quản để chuẩn bị phân phối. Ảnh: ĐSQ Mỹ
Tổng Lãnh sự Mỹ tại Việt Nam Marie C.Damour thăm kho bảo quản vaccine của Công ty cổ phần Dược mỹ phẩm May, nơi gần 1,5 triệu liều vaccine Moderna do Mỹ tài trợ tới TPHCM cuối tháng 7 được bảo quản để chuẩn bị phân phối. Ảnh: ĐSQ Mỹ
Tổng Lãnh sự Mỹ tại Việt Nam Marie C.Damour thăm kho bảo quản vaccine của Công ty cổ phần Dược mỹ phẩm May, nơi gần 1,5 triệu liều vaccine Moderna do Mỹ tài trợ tới TPHCM cuối tháng 7 được bảo quản để chuẩn bị phân phối. Ảnh: ĐSQ Mỹ
Lên top