Tiêm mũi 2 vaccine COVID-19 muộn có ảnh hưởng hiệu lực bảo vệ?

Nguồn: Bộ Y tế
Nguồn: Bộ Y tế
Nguồn: Bộ Y tế
Lên top