Ngoại giao vaccine: Chủ động tiến công, phối hợp chặt chẽ sáng tạo hiệu quả

Tổ công tác của Chính phủ về ngoại giao vaccine họp cuộc đầu tiên ngày 16.8. Ảnh: Bộ Ngoại giao
Tổ công tác của Chính phủ về ngoại giao vaccine họp cuộc đầu tiên ngày 16.8. Ảnh: Bộ Ngoại giao
Tổ công tác của Chính phủ về ngoại giao vaccine họp cuộc đầu tiên ngày 16.8. Ảnh: Bộ Ngoại giao
Lên top