Nhiều vi phạm qui định về thời hạn công bố kết luận thanh tra

Chủ nhiệm Ủy ban tư pháp của Quốc hội Lê Thị Nga. Ảnh: QH.
Chủ nhiệm Ủy ban tư pháp của Quốc hội Lê Thị Nga. Ảnh: QH.