Ngày làm việc thứ 4 Hội nghị Trung ương 6 khóa XII

Hội nghị Trung ương 6 khóa XII đang diễn ra tại Hà Nội. Ảnh: NB.
Hội nghị Trung ương 6 khóa XII đang diễn ra tại Hà Nội. Ảnh: NB.