Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII

Thông cáo báo chí về ngày làm việc thứ 5 của Hội nghị Trung ương 7 khóa XII

Xuân Hải |

Chiều 11.5, Văn phòng Trung ương Đảng có thông cáo báo chí về ngày làm việc thứ 5 của Hội nghị lần thứ 7, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.

Ngày làm việc đầu tiên, Trung ương thảo luận ở tổ về Đề án xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp

Xuân Hải |

Chiều 7.5, Văn phòng Trung ương Đảng vừa có thông cáo báo chí về ngày làm việc đầu tiên của Hội nghị lần thứ bảy, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.

Toàn văn phát biểu khai mạc Hội nghị Trung ương 7 của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Xuân Hải - BTS |

Sáng 7.5, tại Hà Nội, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã phát biểu khai mạc Hội nghị lần thứ bảy, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. Báo Lao Động trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu quan trọng này.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu khai mạc Hội nghị Trung ương 7 khóa XII của Đảng

Xuân Hải |

Sáng 7.5, tại Hà Nội, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã phát biểu khai mạc Hội nghị lần thứ bảy, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII.

Ngày làm việc thứ 4 Hội nghị Trung ương 6 khóa XII

Xuân Hải |

Ngày 7.10, Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đã làm việc tại tổ, thảo luận về Đề án đổi mới cơ chế quản lý, cơ chế tài chính và tổ chức lại hệ thống các đơn vị sự nghiệp công lập.

Tinh gọn để hoạt động hiệu quả

LÊ THANH PHONG |

Tinh gọn bộ máy là một trong những nội dung quan trọng của Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, được dư luận rất quan tâm trong hai ngày qua. Nhiều ý kiến lên tiếng ủng hộ, Đảng sẽ sắp xếp, tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.