Quảng Ninh: 888 công đoàn cơ sở tranh tài trong Ngày hội văn hóa, thể thao

Ông Cao Tường Huy- Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh gióng trống khai mạc ngày hội. Ảnh: Thu Thảo
Ông Cao Tường Huy- Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh gióng trống khai mạc ngày hội. Ảnh: Thu Thảo
Ông Cao Tường Huy- Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh gióng trống khai mạc ngày hội. Ảnh: Thu Thảo
Lên top