Ngăn chặn lợi dụng mạng xã hội tung tin giả, gây thiệt hại cho DN

Nhiều đối tượng lợi dụng mạng xã hội để bêu xấu doanh nghiệp. Ảnh minh hoạ
Nhiều đối tượng lợi dụng mạng xã hội để bêu xấu doanh nghiệp. Ảnh minh hoạ
Nhiều đối tượng lợi dụng mạng xã hội để bêu xấu doanh nghiệp. Ảnh minh hoạ
Lên top