Tin giả làm lệch lạc suy nghĩ và thái độ con người

Các đại biểu trao đổi tại buổi tọa đàm “Nhà báo và bạn đọc trong cuộc chiến chống tin giả”. Ảnh: P.K
Các đại biểu trao đổi tại buổi tọa đàm “Nhà báo và bạn đọc trong cuộc chiến chống tin giả”. Ảnh: P.K
Các đại biểu trao đổi tại buổi tọa đàm “Nhà báo và bạn đọc trong cuộc chiến chống tin giả”. Ảnh: P.K
Lên top