Nâng cao chất lượng xét xử, không để xảy ra việc xét xử oan, sai

Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Nhật Bắc
Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Nhật Bắc
Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Nhật Bắc
Lên top