Thanh tra phải xác định chống tham nhũng là nhiệm vụ trọng tâm

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung. Ảnh CT
Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung. Ảnh CT
Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung. Ảnh CT
Lên top