Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước phát biểu tại Hội nghị Quân chính toàn quân

Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng, Bí thư Quân ủy Trung ương. Ảnh: N.Bắc.
Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng, Bí thư Quân ủy Trung ương. Ảnh: N.Bắc.
Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng, Bí thư Quân ủy Trung ương. Ảnh: N.Bắc.
Lên top