Lễ đón trọng thể Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Lào tại Phủ Chủ tịch

Lễ đón chính thức Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Lào Bounnhang Volachith tại Phủ Chủ tịch sáng 19.12. Ảnh: Sơn Tùng
Lễ đón chính thức Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Lào Bounnhang Volachith tại Phủ Chủ tịch sáng 19.12. Ảnh: Sơn Tùng
Lễ đón chính thức Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Lào Bounnhang Volachith tại Phủ Chủ tịch sáng 19.12. Ảnh: Sơn Tùng
Lên top