Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Làm tốt công tác quy hoạch cán bộ là để có tầm nhìn xa

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Ảnh: TTXVN.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Ảnh: TTXVN.