Làm rõ vụ bổ nhiệm "thần tốc" Phó Chánh Văn phòng Ban Chỉ đạo 389

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình. Ảnh: baochinhphu.vn
Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình. Ảnh: baochinhphu.vn
Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình. Ảnh: baochinhphu.vn