Chánh Văn phòng thường trực BCĐ 389 Quốc gia lên tiếng về vụ bổ nhiệm ông Vũ Hùng Sơn

Chánh Văn phòng - VPTTBCĐ 389 Quốc gia Đàm Thanh Thế cho rằng, ông Vũ Hùng Sơn có thể đáp ứng được công việc ở vị trí mới. Ảnh: Kh.V
Chánh Văn phòng - VPTTBCĐ 389 Quốc gia Đàm Thanh Thế cho rằng, ông Vũ Hùng Sơn có thể đáp ứng được công việc ở vị trí mới. Ảnh: Kh.V
Chánh Văn phòng - VPTTBCĐ 389 Quốc gia Đàm Thanh Thế cho rằng, ông Vũ Hùng Sơn có thể đáp ứng được công việc ở vị trí mới. Ảnh: Kh.V

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM