Infographic: Quan lộ của tân Phó Chánh Văn phòng Ban chỉ đạo 389

Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng vừa có Quyết định tiếp nhận ông Vũ Hùng Sơn về làm Phó Chánh Văn phòng Ban chỉ đạo 389 quốc gia. Ông Vũ Hùng Sơn là một trong những cán bộ trẻ, đảm nhận vị trí Phó Chánh Văn phòng Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia khi tròn 33 tuổi.

 
 

Infographic