Kỳ họp Quốc hội tới: Chuẩn bị lấy phiếu tín nhiệm các chức vụ quan trọng

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân. Ảnh Q.H
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân. Ảnh Q.H
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân. Ảnh Q.H